Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) és Adatvédelmi irányelvek

Általános Szerződési Feltételek

A weboldal használatának megkezdése előtt, kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi Adatvédelmi tájékoztatót és hatályos Általános Szerződési Feltételeket! Az online ételrendelés nem minősül írásbeli szerződéskötésnek, erről papír alapú szerződés nem készül.
Az oldalra megérkezve, annak használatával külön elfogadása nélkül is ráutaló magatartással elfogadja az GASTROLAND Vendéglátóipari és Kereskedelmi Kft Általános Szerződési Feltételeit és Adatkezelési Tájékoztatóját.


A webáruház csak is kizárólag ételrendelés céljára használható.

A kiválasztott termékek bele kerülnek a kosárba. A kosár áttekintése után a rendelés véglegesítő oldalon a rendeléshez kapcsolódó adatokat kell kitölteni. A megadott adatoknak a valóságnak megfelelően kell megadni.
A szerződéskötés tárgyát a megrendelhető ételek képzik. Az étel ára Magyar Forintban és Bruttó végösszegben van feltüntetve.


A rendelés kifizetésének módja a rendelés véglegesítő oldalon feltüntetett fizetési opciókkal lehetséges. A bankkártyával vagy SZÉP kártyával történő online fizetések esetén a fizetés az adott bank hivatalos oldalán történik. A webáruház nem kezel semmilyen bankkártya adatot.

A leadott rendeléstől való elállással kapcsolatban az étterem telefonos ügyfélszolgálatán +36-1-258-0424 kell érdeklődni, az online fizetés visszatérítése érdekében további információt az Étterem munkatársa tud adni.

A rendelésről az étterembe való megérkezését követően email kerül küldésre a vendégnek. Az email tartalmazza a rendelés adatait. Ammenyiben az email nem érkezik meg, a rendeléssel kapcsolatban az étterem ügyfélszolgálati telefonszámon +36-1-258-0424 lehet érdeklődni.


A megrendelt terméket az Étterem kiszállítja. A szállítási időről a visszaigazoló ablakban tájékozódhat.

A megrendelés teljesítésével kapcsolatos esetleges problémákkal kapcsolatban, illetve az utólagos reklamáció vagy panasszal kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken lehet az éttermet elérni:
Ügyfélszolgálat: +36-1-258-0424
E-mail: iroda@tacubacafe.hu
A webáruház üzemeltetője: GASTROLAND Vendéglátóipari és Kereskedelmi
Székhely: Budapest, Hajdúcsárda u. 5, 1173
Adószám: 12009006-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-367234

Adatvédelmi irányelvek

Kik vagyunk

Adatkezelõ adatai:

Adatbázis szerzõi jogának tulajdonosa a Tacuba Cafe & Restaurant étterem tulajdonosa a GASTROLAND Vendéglátóipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság.

A weboldalunk címe: http://tacubacafe.hu.

Székhely: Budapest, Hajdúcsárda u. 5, 1173

Adószám: 12009006-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-367234

Elérhetõség és ügyfélszolgálat:

E-mail: iroda@tacubacafe.hu

Telefonszám: +36-1-258-0424

Adatkezelési tájékoztató

Általános rendelkezések

A weboldal használatának megkezdése előtt, kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi Adatvédelmi tájékoztatót és hatályos Általános Szerződési Feltételeket!

A GASTROLAND Vendéglátóipari és Kereskedelmi Kft. a jelen webáruház fejlesztője és üzemeltetője, ami online ételrendelés céljából készült.

A jelen Adatvédelmi Szabályzat (a „Szabályzat”) célja, hogy rögzítse a GASTROLAND Vendéglátóipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (az „Adatkezelő”) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, és az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet a GASTROLAND, mint Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismer el.

A jelen Szabályzat rendelkezéseinek kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), valamint az egyéb releváns jogszabályok rendelkezéseit.

Az Adatkezelő a GDPR 30. cikke alapján az adatkezelési tevékenységek nyilvántartásának vezetésére nem köteles

Tájékoztató

Az Adatkezelő a Személyes Adatokat csak a jelen Szabályzatban, ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes Adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

Az Érintett a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Abban az esetben, amikor az Adatkezelés jogalapja az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, az Adatkezelő a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezte és a jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az Adatkezelő adott Adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke erősebb az Érintettnek az Adatkezeléssel összefüggő jogainál és szabadságainál. Az Adatkezelő erre irányuló kérés esetén a jelen Szabályzatban írtak szerint tájékoztatást nyújt az Érintett részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban.

Az Adatkezelő a Személyes Adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Minden olyan esetben, ha a Személyes Adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, ehhez az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Adatkezelő a megadott Személyes Adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes Adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. 180686v2 – 17 – 3.7 Az Adatkezelő felhasználhatja az adatok statisztikailag összesített formáját, amely az Érintett beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat, így ez nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes Adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes Adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Adatkezelőnek – a jogszabályban foglalt kötelezettségeinek történő eleget tételhez szükséges esetek kivételével – nem áll szándékában 16 éven aluli személyekről személyes adatokat kezelni. Amennyiben Adatkezelő tudomására jut, hogy 16 éven aluli személy törvényes képviselőjétől kapott kifejezett beleegyezés hiányában, 16 éven aluli személy adatai jutottak a birtokába, úgy azokat a legrövidebb határidőn belül törli.

SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA

Az Adatkezelő hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt harmadik személyek számára hozzáférhetővé teheti az Érintett ehhez szükséges Személyes Adatait. Személyes Adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

Az online ételrendelés miatt, a rendelés során megadott néhány személyes adat a Gloriafood.com üzemeltetőjének továbbításra kerül, mert az ételrendelés maga ott történik. Az alábbi adatok kerülnek továbbításra: 

Rendelés leadása során tárolt és megadható adattípusok (a *-al jelölt adatok megadása kötelezõ):

  • Teljes név*
  • E-mail cím*
  • Szállítási cím (irányítószám, település, utcanév, házszám)* – amennyiben házhozszállítással rendelte, személyes átvétel esetén nem kell megadni
  • Telefonszám*
  • Hírlevél küldéséhez való hozzájárulás
  • Rendelés értéke
  • Rendelés tételei
  • Rendelés ideje
  • Felhasználói megjegyzés
  • Fizetési mód*

Jelen adatvédelmi tájékoztató elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Tacuba Café & Restaurant (cím: 1173 Budapest Hajdúcsárda utca 5. Adószám:  12009006-2-42. NAIH reg.szám: .) által üzemeltetett webáruházban megadott személyes adataimat az Gloriafood.com üzemeltetője  az ételrendelések feldolgozása céljából, és annak teljes időtartama alatt kezelje.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA ÉS BIZTONSÁGA

A Személyes Adatokat, IT biztonsági eszközök (Hozzáférések korlátozása, jelszavas védelmek, bizonyos adatok titkosítása), és számos egyéb Adatbiztonsági Intézkedés védi. A weboldal SSL titkosítást használ.

KÖVETENDŐ ELJÁRÁS ADATVÉDELMI INCIDENSEK ESETÉRE

Ha az Adatkezelő tudomást szerez bármilyen Adatvédelmi Incidensről, úgy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órán belül köteles értesíteni az Adatvédelmi Hatóságot, valamint magas kockázat esetén az Éttermet, és teljes körűen együttműködni a probléma ésszerű keretek közötti lehető leggyorsabb orvoslásában.

Az értesítést e-mailben kell megküldeni, fontosnak (urgent) jelölt e-mail útján, amelynek tárgya az alábbi figyelmeztetést tartalmazza: „SÜRGŐS – SZEMÉLYES ADATOK MEGSÉRTÉSE”. A továbbiakról az Étterem tájékoztatja a vevőt.

Az értesítés az Incidens szempontjából lényeges valamennyi információt tartalmazza. Az Adatkezelő Kapcsolattartójának rendelkezésre kell állnia gyors segítségnyújtás céljából és azért, hogy meg tudjon válaszolni az Érintett, illetve a hatóság részéről felvetődő bármilyen utólagos kérdést. Az esetleges Incidens bejelentése külön űrlap kitöltésével történik.

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ

Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő nem közhatalmi szerv vagy közfeladatot ellátó szerv, és fő tevékenységei nem foglalnak magukban olyan adatkezelési műveleteket, amelyek az Érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, valamint fő tevékenységei nem foglalják magukban a személyes adatok különleges kategóriáinak vagy büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó adatok nagy számban történő kezelését, az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem köteles. Személyes Adataik kezelésével kapcsolatos megkeresésekkel az Érintettek a Tacuba Cafe & Restaurant étterem (info@tacubacafe.hu) Kapcsolattartóhoz fordulhatnak.

A SZEMÉLYES ADATOK TÖRLÉSE

Adatkezelő a Személyes Adatokat haladéktalanul, de legkésőbb 7 (hét) munkanapon belül eltávolítja, ha (a) az Érintett azok törlését kéri, vagy amennyiben az Adatkezelés jogalapja hozzájárulás, hozzájárulását visszavonja; (b) ha az adatkezelés jogszabály által megengedett időtartama lejárt; vagy (c) ha az Adatkezelés célja megvalósult.

Az eltávolítandó elektronikus adatok a szerverről való törléssel kerülnek eltávolításra.

Online fizetéses rendelkezések

Elfogadom, hogy a bankkártyás fizetések esetén a GASTROLAND Vendéglátóipari és Kereskedelmi Kft. és Gloriafood.com által személyes adataim átadásra kerüljenek a SIX Payment Services (Europe) S.A. (1034 Budapest, Tímár utca 20. 4. em.), mint adatkezelő részére, aki a Tacuba Café & Restaurant számára az online bankkártyás fizetés lehetőségét biztosítja. 

Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Továbbá, elfogadom, hogy az OTP SZÉP kártyás fizetések esetén a GASTROLAND Vendéglátóipari és Kereskedelmi Kft. és Gloriafood.com által személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Bank Nyrt. mint adatkezelő részére, aki a Tacuba Café & Restaurant számára az online OTP SZÉP kártyás fizetés lehetőségét biztosítja. 

Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.